Plan zajęć Plan zajęć   Poczta Poczta   strona główna strona główna   poleć znajomemu poleć znajomemu   dodaj do ulubionych dodaj do ulubionych  
 
Rekrutacja
al. Niepodległości 32
43-100 Tychy
tel. 32 327 65 51
 
Siedziba Wydziału Zamiejscowego KA im. AFM:
al. Niepodległości 32
43-100 Tychy
tel. 32 326 51 01
rektorat@wszins.tychy.pl
 
Dziekanat:
al. Niepodległości 32
43-100 Tychy
tel. 32 326 51 04
wew. 120 lub 140
dziekanat@wszins.tychy.pl

 
 
 
 
 

Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

drukuj drukuj do PDF
 
Szkolenie to ma charakter zamknięty, przeznaczone jest dla pracowników jednej instytucji (grup około 12 osobowych), odbywa się w siedzibie WSZiNS Tychy

Cena: dla grupy 12 osobowej 4 800 PLN

PROWADZĄCY: DANUTA FASTNACHT

CZAS TRWANIA 20 GODZIN


CEL
Poznanie zasad skutecznej komunikacji
Poszerzenie wiedzy na temat mediów prezentacyjnych i celowości ich stosowania w wystąpieniach publicznych
Nabycie umiejętności dobrej autoprezentacji i wystąpień publicznych
Poznanie technik i nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem

METODYKA

Wykłady, warsztaty, testy diagnozujące, zestawy ćwiczeń, prezentacja multimedialna, praca z kamerą


OPIS PROGRAMU


MODUŁ I- CZAS TRWANIA 4 GODZINY
Komunikacja międzyludzka i komunikacja w organizacji:
- Umiejętności komunikacyjne, cechy komunikowania;
- Komunikowanie a efektywność działania ludzi;
Mowa ciała i jej interpretacja, rozpoznawanie wiarygodności w komunikowaniu się, techniki - ćwiczenia;
Praca z kamera.


MODUŁ 2 CZAS TRWANIA 4 GODZINY
Funkcje psychologicznych mechanizmów spostrzegania i oceniania innych;
Rozpoznawanie i uwypuklanie atutów własnej osobowości;
Autodiagnoza własnych zasobów i możliwości;
Zestaw na komunikatywność (ćwiczenie);
Omówienie i dyskusja.


MODUŁ 3 CZAS TRWANIA 4 godziny
Prezentacje w procesie komunikowania;
Istota i funkcje prezentacji;
Cele, formułowanie celu prezentacji -ćwiczenie;
Analiza uczestników prezentacji (kto, co ,jakie, z czym, kim);
Obraz i emocje - szczególne wymiary prezentacji;
Wizualizacja, komentarz;
Osobowość uczestników prezentacji , postawy, zachowania, liczba;
Cechy dobrej prezentacji - praca z kamerą.

MODUŁ 4 CZAS TRWANIA 4 GODZINY
Media prezentacyjne;
Klasyfikacja, funkcje mediów (poznawczo-kształcąca, emocjonalno-motywacyjna działaniowo-interaktywna);
Zalety i wady;
Media złożone, multimedia -ćwiczenie;
Materiały prezentacyjne( co?, po co?, jak?, kiedy?);
Metody prezentacji, charakterystyka, komunikacja interpersonalna w prezentacjach.

MODUŁ 5 CZAS TRWANIA 4 GODZINY

Przygotowanie i planowanie prezentacji
Układ, rodzaje, koncentracja słuchaczy - techniki pobudzania i przykuwania uwagi;
Mechanizmy psychologiczne - efekt pierwszeństwa, doświadczenie, stereotypy i uprzedzenia;
Reguły grupowania, różne wizerunki człowieka;
Samowiedza jako determinant działań autoprezentacyjnych, motyw dążenia-unikania;
Działania autoprezentacyjne a osiągnie celów społecznych ;
Zachowania niewerbalna jako środki autoprezentacji;
Zależność interpersonalna a zachowania autoprezentacyjne;
Wystąpienia publiczne
Przemawianie, schemat pomocniczy, konspekt, fiszki, pomoce, kolor;
Mowa ciała, głos, mimika, trudne pytania i ich funkcje;
Komunikacja w autoprezentacji;
Opanowywanie tremy, ćwiczenia relaksacyjne;
Podsumowanie i ocena kursu.
 

Załączniki

 
 
Copyright ® 2008. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach. All rights reserved.
Projekt i wykonanie: Yakamedia.pl  |  Oprogramowanie:Cube System™ CMS